Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Bình Phước

Kết nối với chúng tôi

Quốc lộ 14 - xã Minh Thành – huyện Chơn thành – Tỉnh Bình Phước.
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Nguyên liệu tron...
Thị trường: Chờ cập nhật
Thị Xã Bình Long - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Nguyên liệu tron...
Thị trường: Chờ cập nhật
Cao su ly tâm
Thêm vào giỏ
lầu 4 tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long (số cũ: số 5), Phường 2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Nguyên liệu tron...
Thị trường: Chờ cập nhật
Cao su rss1
Thêm vào giỏ
Cao su svr cv50
Thêm vào giỏ
Cao su latex ha
Thêm vào giỏ
Xã Thuận Lợi – Huyện Đồng Phú – Tỉnh Bình Phước – Việt Nam
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Nguyên liệu tron...
Thị trường: Chờ cập nhật
Cao su SVR 3L
Thêm vào giỏ
Cao su SVR 20CV
Thêm vào giỏ
Cao su SVR 10CV
Thêm vào giỏ
Cao su SVR CV60
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Nguyên liệu trong cô...
Cao Su Dạng Khối SVR 3L là sản phẩm của Công Ty TNHH MTV Cao Su Sông Bé
- Đang có 0 chào bán
Quốc lộ 14 - xã Minh Thành – huyện Chơn thành...
Email: soruco@caosusongbe.vn
Số điện thoại: 06513.667249
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Nguyên liệu trong cô...
Cao su dạng khối CV50 là sản phẩm của Công Ty TNHH MTV Cao Su Sông Bé
- Đang có 0 chào bán
Quốc lộ 14 - xã Minh Thành – huyện Chơn thành...
Email: soruco@caosusongbe.vn
Số điện thoại: 06513.667249
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Nguyên liệu trong cô...
Cao Su Dạng Khối SVR 5 là sản phẩm của Công Ty TNHH MTV Cao Su Bình Long
- Đang có 0 chào bán
Thị Xã Bình Long - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bì...
Email: huehai@binhlongrubber.vn
Số điện thoại: 091-3636717
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Nguyên liệu trong cô...
Cao Su RSS1
- Đang có 0 chào bán
lầu 4 tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long ...
Website: viruco.com
Email: director@viruco.com
Số điện thoại: +84-90-3 840 767
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Nguyên liệu trong cô...
Cao Su Dạng Khối SVR 10 là sản phẩm của Công Ty TNHH MTV Cao Su Sông Bé
- Đang có 0 chào bán
Quốc lộ 14 - xã Minh Thành – huyện Chơn thành...
Email: soruco@caosusongbe.vn
Số điện thoại: 06513.667249
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Nguyên liệu trong cô...
Cao su ly tâm
- Đang có 0 chào bán
Thị Xã Bình Long - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bì...
Email: huehai@binhlongrubber.vn
Số điện thoại: 091-3636717
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Nguyên liệu trong cô...
Cao su SVR 3L là sản phẩm của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Lợi
- Đang có 0 chào bán
Xã Thuận Lợi – Huyện Đồng Phú – Tỉnh Bình Phư...
Email: info@thuanloirubber.com
Số điện thoại: +84.651.3820065
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Nguyên liệu trong cô...
Cao su SVR 20CV là sản phẩm của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Lợi
- Đang có 0 chào bán
Xã Thuận Lợi – Huyện Đồng Phú – Tỉnh Bình Phư...
Email: info@thuanloirubber.com
Số điện thoại: +84.651.3820065
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Nguyên liệu trong cô...
Cao Su SVR CV50
- Đang có 0 chào bán
lầu 4 tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long ...
Website: viruco.com
Email: director@viruco.com
Số điện thoại: +84-90-3 840 767
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Nguyên liệu trong cô...
Cao su SVR 10CV là sản phẩm của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Lợi
- Đang có 0 chào bán
Xã Thuận Lợi – Huyện Đồng Phú – Tỉnh Bình Phư...
Email: info@thuanloirubber.com
Số điện thoại: +84.651.3820065
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Nhóm sản phẩm: Giấy Carton
Giá bán: 1,000 - 200,000VNĐ
Đơn vị tính: thùng
Đơn hàng tối thiểu: 200 thùng
Khả năng cung ứng: 100,000,000 thùng / 3 Tháng
Đại Tự - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội
Email: tuan_baobi@yahoo.com
Số điện thoại: 0904.007.883
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Nhóm sản phẩm: Bao bì PP dệt tráng keo PP
Giá bán: 3,000 - 8,000USD
Đơn vị tính: VNĐ
Đơn hàng tối thiểu: 10,000 VNĐ
Khả năng cung ứng: 13,000,000 VNĐ / 1 Tháng
Cụm Công nghiệp Tam Phước 1, Xã Tam Phước, TP...
Email: sales@baobitrungdong.com.vn
Số điện thoại: 0613 510 046 - 0613 510 403
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)