Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.
Bình Phước

Hợp tác ưu đãi đầu tư

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
1 - GIÁ THUÊ ĐẤT 
 

- Giá đất dùng cho sản xuất kinh doanh được tính bằng 50% giá đất phi nông nghiệp cùng loại.
- Dự án đầu tư trên địa bàn thị xã Đồng Xoài: Đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm trên đơn giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.
- Tại các huyện Bình Long, Chơn Thành, Đồng Phú: 0,3%/ năm. 
- Tại Lộc Ninh, Phước Long, Bù Đăng, Bù Đốp: 0,25%/ năm
- Áp dụng đơn giá ưu đãi nhất đối với các dự án có vị trí đất nằm trên nhiều huyện, thị.
 
 
2 - MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT
 

- Dự án đầu tư tại thị xã Đồng Xoài được miễn 03 năm nếu thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; được miễn 07 năm nếu thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu.
- Dự án đầu tư tại các huyện: Bình Long, Chơn Thành, Phước Long, Đồng Phú được miễn 07 năm; nếu thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được miễn 11 năm; nếu thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn 15 năm.
- Dự án đầu tư tại các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng được miễn 11 năm; nếu thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được miễn 15 năm; nếu thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất.
 
 
3 - MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 

- Được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng.
- Được giảm 50% tiền sử dụng đất trong các trường hợp: Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư tại địa bàn huyện: Đồng Phú, Bình Long, Phước Long, Chơn Thành; hoặc Dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng.
- Giảm 30% tiền sử dụng đất đối với: Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại địa bàn các huyện: Đồng Phú, Bình Long, Phước Long, Chơn Thành; hoặc Dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư tại thị xã Đồng Xoài; hoặc Dự án đầu tư tại các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng.
- Giảm 20% tiền sử dụng đất đối với: Dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại thị xã Đồng Xoài; hoặc Dự án đầu tư tại địa bàn các huyện: Đồng Phú, Bình Long, Phước Long, Chơn Thành.
 
 
4 - THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 

a) Mức thuế suất  20%  áp dụng trong 10 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:
- Dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn thị xã Đồng Xoài; 
- Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn các huyện: Chơn Thành, Bình Long, Phước Long, Đồng Phú. 
b) Mức thuế suất 15% áp dụng trong 12 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:
- Dự án đầu tư vào  ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn các huyện: Chơn Thành, Bình Long, Phước Long, Đồng Phú. 
c) Mức thuế suất 10% áp dụng trong 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:
- Dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
- Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn: Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp.
 
 
5 - QUY ĐỊNH MIỄN GIẢM THUẾ 
 

- Miễn 02 năm và giảm 50% cho 02 năm tiếp theo đối với: Cơ sở sản xuất mới thành lập; Cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Miễn 02 năm và giảm 50% cho 03 năm tiếp theo đối với: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. 
- Miễn 02 năm và giảm 50% cho 06 năm tiếp theo đối với: dự án đầu tư hoặc di chuyển đến địa bàn các huyện: Chơn Thành, Bình Long, Phước Long, Đồng Phú. 
- Miễn 03 năm và giảm 50% cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn các huyện Chơn Thành, Bình Long, Phước Long, Đồng Phú. 
- Miễn 04 năm và giảm 50% cho 09 năm tiếp theo đối với: dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; hoặc dự án đầu tư di chuyển thực hiện tại địa bàn các huyện: Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp. 
 
 
6 - CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN
 

 - Trong quá trình triển khai dự án, nếu nhà đầu tư gặp khó khăn mà đã hoàn thành cơ bản phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì được chuyển nhượng dự án nhưng dự án của nhà đầu tư mới phải phù hợp với mục tiêu quy hoạch và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
 
 
7 - ƯU ĐÃI CHI PHÍ QUẢNG CÁO
 

Trong vòng 3 năm, kể từ khi dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư của tỉnh Bình Phước hoặc đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư đi vào hoạt động, sẽ được tỉnh hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo sản phẩm theo Pháp lệnh quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước) mức hỗ trợ tối đa không quá 02 triệu đồng/lần và tối đa 06 lần/năm.
 
 
8 - HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
 
 
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước có dự án, ngành nghề sản xuất kinh doanh thuộc phụ lục danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; địa bàn ưu đãi đầu tư của tỉnh Bình Phước. Nếu có nhu cầu đào tạo nghề sẽ được tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí để đào tạo với kinh phí như sau:
- Lao động đào tạo với thời gian từ 1 – dưới 3 tháng thì mức kinh phí hỗ trợ tối đa là 300.000đ/người/khóa.
- Lao động đào tạo với thời gian từ 3 tháng đến 6 tháng thì mức kinh phí hỗ trợ tối đa là 500.000đ/người/khóa.
 
 
9 - HỖ TRỢ TƯ VẤN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
 

Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư của tỉnh Bình Phước hoặc vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi tham gia hội chợ, triển lãm để tìm kiếm, mở rộng thị trường. Hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đối với quảng bá thương hiệu mức hỗ trợ là 70%.
Nhà đầu tư đến liên hệ đầu tư tìm hiểu thông tin môi trường đầu tư tại Bình Phước có thể trực tiếp liên hệ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư của tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp hoặc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư để yêu cầu cung cấp thông tin đầu tư, đề nghị hỗ trợ, tư vấn pháp lý đầu tư miễn phí.

Tin bài

Hội chợ triển lãm Tôn vinh hàng Việt năm 2014 sẽ diễn ra từ ngày 6-10/6/2014 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình (TBECC) - 446 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp trong cả nước với trên 400 gian hàng
Hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) đã giúp xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam có được bước tiến dài những năm gần đây. Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Huy Sơn- Cục trưởng Cục XTTM- về một số vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm thị trường cho hàng hóa Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên các thương hiệu Việt Nam được Brand Finance đưa vào danh sách được định giá hằng năm. Kết quả định giá thương hiệu của Brand Finance được sử dụng và công bố chính thức trên các kênh truyền thông lớn như BBC, CNN, CNBC, Bloomberg, The Economist, The Wallstreet Journal….
Với tính thông dụng, tính thẩm mỹ cao và góp phần tạo nên phong cách độc đáo riêng biệt cho từng căn phòng nên trần thạch cao đang là sự lựa chọn phổ biến trong xây dựng.
Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, Bộ Công Thương Lào đã tổ chức triển lãm giới thiệu 40 năm thành tựu kinh tế - Vientiane EXPO 2015 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm thương mại quốc tế Lào (Lao ITEC) - Thủ đô Vientiane từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12 năm 2015
Một số sản phẩm như hàng may mặc hay nông sản sẽ “thắng lớn” trên các thị trường quốc tế, nhưng nhiều sản phẩm nông nghiệp sẽ có thể mất thị phần trước những đối thủ nước ngoài có lợi thế chi phí thấp nhờ sản xuất tập trung trên quy mô lớn.
Để đáp ứng quy định về nguồn gốc sản phẩm và hưởng ưu đãi thuế từ TPP, các công ty nước ngoài được dự báo sẽ đổ xô tới Việt Nam mở cơ sở sản xuất.
Nhiều doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng Việt nhìn nhận thế mạnh của hàng Thái Lan là mẫu mã phong phú, đáp ứng được nhiều đối tượng tiêu dùng. Trong khi đó, sản phẩm của các DN Việt mẫu mã ít đa dạng.
“Thực sự việc chăn nuôi nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sẽ không cạnh tranh được. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi gia cầm có những lợi thế nhất định. Thế mạnh của Việt Nam là chăn nuôi thả vườn”.
Năm 2012, Tổ chức Control Union Vietnam (Cơ quan đánh giá và chứng nhận Hà Lan tại VN) trao chứng nhận gạo Hoa Sữa của Cty CP Thượng mại và sản xuất Viễn Phú (xã Khánh An - U Minh- Cà Mau) là “Gạo hữu cơ" (organic rice). Đây là chứng nhận "gạo đen hữu cơ duy nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay. Loại "gạo đen hữu cơ" được sản xuất từ giống lúa được lai tạo riêng biệt với nhiều màu sắc đẹp – lạ, nhất là màu đen, nên vừa tạo ra sự hấp dẫn ở người tiêu dùng.
<< < {{index.index && index.index || '...'}} > >>

Kết nối với chúng tôi

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)